Energibesparelse

Besparelsene vil variere fra tilfelle til tilfelle. Men som en pekepinn har vi satt opp en tabell med typiske tall, basert på et hus på 150 m2. Energiprisen er satt til 80 øre/kWh. Merk at investeringene ikke er tatt med, bare innsparingen.

Tiltak: Besparelse per m2 vindu i året:
Bytte fra gamle vinduer til 2 glass m/luft, til energiriktige vinduer. 120 kWh / kr 96,-
Bytte fra energiriktige vinduer til lavenergivinduer 60 kWh / kr 48,-
Gamle vinduer 1 glass til energiriktige vinduer 340 kWh / kr 273,-
Gamle vinduer 1 glass til lavenergivinduer 390 kWh / kr 312,-